بات پیامکی
چگونه بات پیامکی بسازیم؟
برای ساخت بات پیامکی و تلگرامی در 8020به صورت زیر عمل می‌کنیم:

1. به منو بات و بخش تعریف بات بروید.2. عنوان فارسی بات و کلمه عضویت بات را انتخاب کنید.(در صورتی که درخواست ایجاد بات تلگرام را دارید تیک آن را فعال نمایید) و بر روی دکمه تایید و ادامه کلیک کنید.3. در این مرحله طبق توضیحات موجود در صفحه پیام خوش‌آمدگویی و نوع بات را انتخاب می‌کنیم و بر روی دکمه تایید و ادامه کلیک کنید در این قسمت دو حالت زیر بوجود می‌آید:
• اگرتیک بات تلگرام را فعال کرده اید:
- طبق راهنما قسمت های خواسته شده را پر نمایید و بر روی دکمه ثبت را کلیک نمایید
- در این مرحله پیام بات خود را نوشته و آن‌را ثبت نمایید.
• اگر تیک بات تلگرام را فعال نکرده اید:
- در این مرحله پیام بات خود را نوشته و آن‌را ثبت نمایید.
5. منتظر تایید از سمت پشتیبانی بمانید.
ساخت کلمه کلیدی:
1. به منو بات و بخش لیست بات‌ها بروید.
2. در ستون امکانات اولین آیکون با عنوان کلمه کلیدی را انتخاب نمایید.
3. در این مرحله کلمه کلیدی و نوع آن را انتخاب نمایید.
4. در این مرحله پیام کلمه کلیدی خود را نوشته و آن‌را ثبت نمایید.
5. منتظر تایید از سمت پشتیبانی بمانید.