سرویس سلامتی

 سلامتی

افرادی هستند که دوست دارند در مورد سلامت بدانند برایشان یک سری نکات سلامتی، زیبایی مهم میباشد و تمایل دارند که این موارد برایشان یادآوری شود و حتی یاد بگیرند اگر شما خدماتی دارید که میخواهید به مردم اطلاع رسانی نمایید می توانید از 8020 استفاده کنید و علاوه بر تشکیل باشگاههای سلامت پیامکهایتان را رایگان ارسال کنید


ردیف  نام سرویس کد سرویس
1 نبض سلامتی 1189
2 رژیم کانادایی 1070