مقالات

 خدمات آموزشی ارزش افزوده

مدتها است که اپراتورها با استفاده از فراهم کردن امکان آموزش در گوشی‌هاي تلفن همراه، نسبت به ایجاد ارزش افزوده براي خویش اقدام کرده‌اند. این سرویس های آموزشی با استفاده از آموزش به جامعه هدف خود باعث درآمدزایی فراوان برای اپراتور نیز شده است.
سرویس های آموزشی همچون زبان انگلیسی، کمک های اولیه و ...