مقالات

خدمات سلامت همراه

سلامت همراه به مفهوم استفاده از تکنولوژي مخابرات سیار از جمله گوشی‌هاي همراه جهت انجام مراقبت‌هاي پزشکی و بهداشتی می‌باشد. هدف اصلی این فناوري، کم کردن هزینه‌هاي درمانی و بالا بردن سطح سلامت جامعه است.
سلامت همراه، ارتباط بین پزشک و بیمار را تسهیل می‌بخشد و به این ترتیب، این امکان فراهم می‌شود که تمامی افراد، حتی افرادي که در مناطق دور و صعب العبور زندگی می‌کنند از امکانات پزشکی مناسب بهره‌مند شوند.
 از دیگر کاربردهاي مهم این فناوري، کاهش سقط جنین و ارتقاي سطح سلامت مادران با کنترل روزانه آن‌ها و یادآوري زمان معاینه و اطلاعات مربوط به پیشگیري از ابتلا به بیماري‌هاي مسري و ... از طریق پیامک است. از این فناوري براي مبارزه بر علیه بیماري‌هایی مانند HIV و مالاریا نیز می‌توان استفاده کرد. اطلاع‌رسانی در هنگام شیوع بیماري‌هاي مسري و ردیابی بیماران خاص براي تهیه‌ي اطلاعات آماري از دیگر کاربردهاي سلامت همراه است. علاوه بر آن، انتظار می‌رود در آیندهاي نزدیک امکان تشخیص سریعتر و دقیقتر بیماري‌ها با استفاده از این فناوري فراهم شود.